Használati utasítás

Használati utasítás a VP24J A, VP24J AH típusú villanypásztorokhoz

 

1. Bevezető

Ez a villanypásztor kis súlya -és terjedelme ellenére, viszont nagy teljesítménye miatt, kiválóan alkalmas, még nagyobb területen is, bármilyen állat őrzésére.

 

2. Jogi nyilatkozat

A gyártó a vásárlás napjától 12 hónapig terjedő kötelező garanciát vállal a jogszabály szerint. A garancia lejárta után 3 évig biztosítja az alkatrész utánpótlást.

 

3. Műszaki adatok

Tápfeszültség: 12V DC
Áramfelvétel: max. 380mA
Tárolt energia: 2,4 Joule
Kimeneti feszültség: max. 12kV
Hatótávolság: 0,4-5km
Védettség: IP44
Méret: 200x200x100mm
Tömeg: 2,7kg

4. Műszaki leírás

A készülék elektronikusan szabályozott nagyfeszültségű, kis áramerősségű és rövid idejű impulzusokat generál. Üzemeltethető akkumulátorról, vagy hálózatról, bármilyen állathoz használható.

 

5. Biztonsági előírások

A készülék fedelét eltávolítani szigorúan tilos és életveszélyes! Súlyos áramütést okozhat.
Soha ne rázza, dobálja, ütögesse a készüléket!
Ne telepítse a földre a készüléket!
A készüléket lehetőleg vízszintes helyzetben telepítse, csapadéktól és párától védett, száraz  helyen, és legalább 1 méter magasságban!
A készülékhez 12V-os akkumulátort, vagy 12V-os egyenáramú adaptert használjon!

A készülék tápkábelét úgy igazítsa, hogy soha ne legyen a Villanypásztor fázis  jelű csavar közelében!
Üresjáratban ne üzemeltesse a készüléket!
Villámláskor kösse le a készüléket a karámról, vagy szereljen fel villámhárítót!

Fokozott veszély:

A készüléken külső üzemi szikraköz található, ezért potenciális veszélyforrás olyan helységekben, ahol gyúlékony légtér alakulhat ki. Ilyenek például olyan épületek, amelyekben vezetékes vagy palackos gáz, vagy egyéb gyúlékony gázú, gőzű anyag található. Egy esetleges szivárgás esetén a készülék szikrája begyújthatja a gyúlékony anyaggal keveredett zárt légteret. Ilyenek például a gabona félék tárolására szolgáló létesítmények, ahol a finom szálló por koncentráció a levegővel keveredve robbanóképes elegyet képezhet, amelyet a készülék szikrája szintén begyújthat. Az égés mindkét esetben robbanásszerűen fog végbemenni, az ilyen helységekben való üzemeltetést kerülni kell. Legbiztonságosabb szabad téren használni a készüléket, de azt nedvesség nem érheti.
A villanykarám építése során csak műanyag szigetelőket használjon, amelyek legalább 2cm-re eltartják a huzalt a villamosan vezető (drótkerítés, -fa, -vas, -beton oszlop…stb.) részektől, és ügyeljen rá, hogy a huzal semmihez ne érjen hozzá!
A készülék „ Villanypásztor földelés ” ábrával jelölt csavarjához, csatlakoztassa a földelő-szondá(ka)t, és az(oka)t teljes hosszában szúrja le a talajba!
A készülék „ Villanypásztor fázis ” ábrával jelölt csavarjához, csatlakoztassa a karám-vezetéket nagyfeszültségű kábellel!
A tápfeszültség aljzatba csatlakoztassa az akkumulátort vagy az adaptert polaritás helyesen!
Kapcsolja be a készüléket!
A villanykarámot mindig tartsa karban úgy, hogy a huzal semmihez ne érjen hozzá, sehol ne érjen a földre, és a növényzet soha ne érjen hozzá!

7.Karbantartás

A készüléket száraz helyen kell elhelyezni, nedvesség nem érheti! Szükség szerint a berendezést a portól tisztítsuk meg!

8.Kiegészítés

A kapuk kialakítása: 

blank

Ha kapukat alakít ki a villanykarámon, a kapu két oldalát sodrott réz belsejű nagyfeszültségű kábellel kösse össze a föld alatt! (Így a kapu nyitásakor is lesz feszültség az utána következő részekben.) A kábelt vastag falú KPE csőben ássa le a föld alá úgy, hogy a cső két vége legalább 20cm-re emelkedjen ki a talajszinttől! A kiemelkedő végeket tömítse be, hogy a nedvesség ne juthasson bele!

A villanykarám telepítésének ellenőrzése és működtetése:

Ha a villanykarám elkészült, győződjön meg róla, hogy megfelelően működik e. Fogjon egy szigetelt markolatú fogót, és egy darab drótot. A drót egyik végét szúrja le a földbe, a másik végét fogja meg a fogóval, és közelítse a karám-vezetékhez. A drót és a karámvezeték közt 3-10mm hosszúságú szikra lesz látható. Ha nincsen szikra, vagy kisebb 3mm-nél, akkor földpont van a rendszeren! (pl: a huzal hozzáér valamihez, ami vezeti a nagyfeszültséget, vagy leesett a földre, vagy elszakadt, vagy benőtte az aljnövényzet….stb). Ilyenkor a villanykarámon karbantartást kell égrehajtani. A   hibakeresést (földpont   keresés) úgy kell végrehajtani, hogy a villanykarámot leszakaszolja, és nem az egészet vizsgálja, hanem a rövidebb szakaszt. Amikor egy szakasz már hibátlan, akkor lehet rákötni a további szakaszokat.

Villanykarám:

A karámrendszer méretezésénél figyeljen oda, hogy a villanypásztor készülék hatótávolsága, legalább a duplája legyen annak a kerületnek, amit be szeretne keríteni. Határértékre ne tervezzen villanypásztort. Karámvezetéknek használhat bármilyen gyári villanypásztor huzalt, vagy horganyzott acéldrótot is. Drót esetén, az átmérője max. 1,5mm vagy vékonyabb legyen. Kis karámrendszerre nagy Rdc-jű huzalt, nagy karámrendszerre kis Rdc-jű huzalt használjon. Építhet zárt (a sorok kezdeti és végpontjai össze vannak kötve) karámrendszert, és nyitott (a  sorok  kezdeti  és  végpontjai   nincsenek   összekötve pl: L alak, U alak vagy I alak) karámrendszert. Nyitott karámrendszer esetén a készüléket ne valamelyik végponton, hanem lehetőleg középen helyezze el. Többsoros karámrendszernél, azon a ponton, ahol a készülékkel csatlakozik, hidalja össze a sorokat, hogy mindegyik sor egyből feszültség alá kerülhessen.

Földelés:

Kerület min. mennyiség min. hossz min. átmérő anyag
1 km-ig 1 db 2 m 10 mm pl.: betonvas
2 km-ig 2db 2 m 10 mm pl.: betonvas
3 km-ig 3db 2 m 10 mm pl.: betonvas

A megadott adatoktól csak felfelé lehet eltérni, ha kevesebb, vékonyabb, ill. rövidebb vasakat használ, a villanykarámon nem fog tudni jó hatásfokot elérni, hibátlan karámon sem! Nagyobb   karámrendszereknél érdemes egy földelő-szálat körbevinni a földön, a karámvezeték alatt (pl: horganyzott acéldrót), és azt rákötni a földelő szondákra. Ezzel a megoldással javítható a földelés hatásfoka.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Tanúsítjuk, hogy az általunk forgalmazott VP24J A  és VP24J AH típusú villanypásztor, a vonatkozó előírásoknak megfelel:
EN 60335-2-76

2014/35/EU

79/1997 (XII. 31.) IKIM

 

Raktározási/Tárolási követelmények
Az MSZ (magyar   szabvány) klímaállósági fokozatának megfelelően +10…+40 °C hőmérsékletű helységben kell tárolni.

Gyártó/Szerviz:

Gáspár Zoltán
6050 Lajosmizse, Vörösmarty utca 23.
tel.: +36 70 445 27 30
e-mail: info@pro-system.hu

Rólunk

Cégünk villanypásztor készülékek, polisztirolvágó gépek készítésével, villanyszereléssel, hang és fény technikával foglalkozik.

blank

Kapcsolattartó

Gáspár Zoltán

Telefonszám

Call Now Button